Tijd om de situatie nader te bekijken.

“Wat is dat nou ?”, denk ik meteen. “Het loopt allemaal zo lekker ! En Elsje vraagt: Wanneer is het tijd meneer ?” Een groepje van vijf kinderen uit groep 3 werkt aan sommen uit het Kangoeroe-programma. Het idee voor deze aanpak is tweeledig. Ten eerste gaat het om leren het leren: naast het goed noteren hoe je tot de oplossing komt het, gaat om het verwoorden van de werkwijze die je toepast. Ten tweede zullen de kids ook kunnen ontdekken dat je van een ander iets kunt leren.

 Slimme kinderen werken veelal met grote denkstappen en in een hoog tempo. Op inzicht komen ze vaak ook tot een goed antwoord. Maar gaat het alleen om dat goede antwoord ? Vaak genoeg lopen de jongelui toch ook gewoon vast. Als ze tijdig goede leer- en werkstrategieën krijgen aangereikt, als ze leren leren, ontwikkelen ze zich meer naar hun mogelijkheden.
Verder is bekend uit onderzoek dat kinderen elkaar heel goed kunnen helpen met relevant aanpakgedrag. Beter zelfs nog dan wanneer leerkrachten kinderen instrueren.                                                  
Kortom: dit groepje-met-begeleiding kan volop vooruit, volgens mij.

Een week later. “Wanneer is het tijd, meneer ?”, vraagt Elsje weer. “Nog 5 minuten. Tijd voor nog 1 som”, reageer ik. Na de les is het voor mij tijd om toch even stil te staan bij de vraag die Elsje nu al twee weken stelt. Elsje is al best vaardig in het noteren en verwoorden van haar denk- en werkwijze. Op zich is dat niet verwonderlijk. Vaak is het genoeg om 1 keer een nieuwe aanpak te laten zien en te bespreken. In het groepje besteden we daar telkens ook ruim de tijd aan. Immers : de kinderen hebben al ervaren dat het wel handig is om handig te werk te gaan, ze weten al wat het hen oplevert. Dat blijkt als ze een eerder aangeleerde strategie bij een andere som gebruiken.                                                    
Voor Elsje is het, blijkbaar, lang niet altijd interessant of relevant meer om mee te doen aan de hele bespreking.                                                                                                                                                                     
Kortom: samengevat is het tijd voor mij om te kijken naar m’n eigen werkwijze. En wat blijkt in het verdere verloop van deze lesjes ?! Elsje maakt in het vervolg met een maatje een extra som als ze laat zien dat haar notatie van een oplossing in orde is. Ze vraagt niet meer wanneer het tijd is.

Ludo van de Ven,

RITHA-specialist, Radboud International Training on High-Ability, Radboud Universiteit, Nijmegen; ECHA-specialist, European Council High-Ability.                               

Je vindt op de website van W4Kangoeroe volop gratis materiaal met oplossingen voor alle groepen van de basisschool en voor alle niveau´s van het voortgezet onderwijs.