In de begeleiding van hulpvragen is mijn uitgangspunt: (veel) Ruimte bieden en aansluiten bij de interesses. Het is uitermate belangrijk ruimte te bieden. Letterlijk en figuurlijk. In alle oprechtheid ook. Ruimte (mogen) ervaren betekent dat je vanuit jezelf aan de slag kunt. Ik steun mensen daarin volop. En wanneer iemand aan de slag kan met een onderwerp dat hij/zij heel leuk vindt, kan iedereen wel bedenken dat die persoon ‘er zin in heeft’. Kortom: ruimte bieden en interesse volgen is mijns inziens het halve werk. Maar dat is allesbehalve een fluitje van een cent.

Bij mijn werkwijze in de begeleiding gebruik ik vier kernelementen:

  1. Toepassen van drie basisprincipes
  2. Meervoudige, gelijktijdige aanpak
  3. Begeleiding personaliseren
  4. Gebruik hulpmiddelen

Toepassen van drie basisprincipes

De basis 1: informatie. Elkaar wederzijds zo breed mogelijk informeren. Uit onderzoek blijkt dat 85% van het welslagen van begeleiding gebaseerd is op informatie die een begeleider krijgt van anderen.

De basis 2: hefboom. De hefboom voor ontwikkeling ligt voor een belangrijk deel bij de (verandering van de) mindset. Wanneer je wilt/kunt werken vanuit de overtuiging “Ik kan het (nu) NOG niet”, komt ontwikkeling op gang.

De basis 3: zelfbeeld. In een even simpel als doeltreffende schematische weergave kan ik laten zien hoe iemand zijn/haar zelfbeeld in beeld kan brengen, zich kan verwonderen dan wel een aanzet krijgt voor aanpassing.

Meervoudige, gelijktijdige aanpak

Pedagogiek en didactiek zijn in elkaar verstrengelde componenten, die je niet los van elkaar ‘aanpakt/begeleidt’. Daarnaast zijn ook de overdracht van kennis, het aanleren van (nieuwe) vaardigheden, de vorming van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld in elkaar grijpende activiteiten. Daarvoor zijn geen aparte ‘lessen’ nodig. Een enkel woord kan al volstaan. Een pittig debat kan baanbrekend zijn. Het is als water; wanneer je waterstof en zuurstof mengt, krijg je water. Een ongekend krachtig levenselixer. Meervoudige, gelijktijdige aanpak kan dat ook realiseren.

Ludooo - Meervoudige gelijktijdige aanpak

Begeleiding personaliseren

Aansluiten bij de eigen ervaringen en/of bij hobby’s en interesses zijn voorbeelden van personaliseren. Als iemand muziek als hobby/passie heeft, gebruik ik geen voorbeelden uit de sport. Als iemand interesse heeft in basketbal heb ik het in de begeleiding niet over zwemmen. Herinneringen ophalen van een uitje, vakantie of museumbezoek levert aanknopingspunten op om op door te borduren. Met voorbeelden uit de leefwereld van degene die ik begeleid, kan ik ontwikkeling zinvol en betekenisvol in gang zetten.

Gebruik hulpmiddelen

Help mij om… is een hulpmiddel, een lijst met aandachtspunten opgesteld door (basisschool)kinderen en te gebruiken voor iedereen. Ook de leerkuil, een veelgebruikte tekening om problemen te (leren) overwinnen, helpt. De leerkuil is (ook) handig om de mindset te vormen. De TOP 20 is een wereldwijd gebruikt hulpmiddel voor een succesvolle begeleiding.

Op mijn website lees je meer over hulpmiddelen, zoals de caleidoscoop, O.K.E.-trajecten, Individueel Onderwijskundig Onderzoek (I.O.O. en de Leren Leren Methode. In een post op social media beschreef ik al meer over personaliseren: voorstellingsvermogen, voorkennis (activeren) en gebruik van een kladblok/wisbord.

Met deze beschrijving geef ik niet ‘het geheim van de smid’ prijs. Wat ik inzet, past bij de persoon/de groep en bij de hulpvraag. Het gaat mijns inziens om acties en vaardigheden die iedereen op eigen wijze altijd en overal kan gebruiken. Daarmee zeg ik niet dat het een abc’tje is, maar dat het werkt, staat buiten kijf. Soms gaat dat (razend)snel. Iets (heel) kleins, brengt iets moois: ontwikkeling.

Heb je behoefte aan meer informatie rondom hoogbegaafdheid en ontwikkeling? Neem vrijblijvend contact met mij op, ik help je graag verder.

Vriendelijk dank voor je aandacht!

Met groet, Ludo