Ludooo talentontwikkeling

Tarieven (september 2023)

Intake: 1u; gratis

Bij het eerste gesprek wil ik graag kennismaken, bekijken welke hulpvraag er ligt en wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Bij voorkeur maak ik fysiek kennis. Telefonisch of online kan ook. Na het gesprek is er ruimte om e.e.a. te overdenken. Het initiatief voor een afspraak ligt bij de aanvrager.

Advisering: €87,50 per uur
O.K.E.-traject: €67,50 per uur

(35-40 min. begeleiding; 20-25 min. overleg/registratie)
Een traject is 6-8 sessies. In overleg kan dat meer/minder zijn.

De Leren Leren Methode (studievaardigheid): €67,50 per uur

(gemiddeld duurt dit 2,5 uur)

I.O.O. (Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek): €550,-

(3u onderzoek; 6u uitwerking; 1u bespreking. Onderdelen van het onderzoek zijn ook mogelijk)

 

Ludo werkt zonder contracten met zorgverzekeraars of gemeenten. De kwaliteit van de hulp zit niet in het naleven van voorgeschreven regels. De opleiding staat borg voor kwalitatief goede behandeling. Een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag, is voorhanden. Ludooo is opgenomen in het KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid (KRHB).

Bij ‘niet-gecontracteerde zorg’ in de polis ziektekostenvergoeding kun je zien wat eventueel vergoed wordt. Een verwijzing is dan vaak nodig/noodzakelijk. Ook met een PGB, een PersoonsGebonden Budget, is bekostiging van hulp bij Ludooo mogelijk.

In een offerte bekrachtningen we onze afspraken.

8 jaar tegen Ludo

Ik wil jou voor mij in het groepje, zonder de andere kinderen.

Kind van 8

Neem vrijblijvend contact op!

E-mailadres

info@ludooo-talentontwikkeling.nl

Telefoonnummer

06 10510899

Locatie

Bladel