H2O is de scheikundige omschrijving van water. Als je waterstof (H) en zuurstof (O) mengt, krijg je water (H2O). We weten allemaal wel hoe belangrijk water voor ons is, essentieel voor het leven. H2O geeft ook een prachtige, krachtige en kernachtige beschrijving voor de benadering van en omgang met mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Waardering & uitdaging

Wanneer je waardering (affectie/aandacht) en complexe vraagstukken (cognitie/kennis) tegelijkertijd aanbiedt en/of toepast, krijg je eenzelfde krachtig middel voor ontwikkeling als water voor ons mensen is als levensbehoefte.

Bedenk daarbij ook nog eens dat zo’n vervlochten aanbod voor een explosieve groei kan zorgen! Net zoals water zeer sterke verschijningsvormen kent, zoals watervallen, grote rivieren, en de zee.

Ontwikkeling heeft onmiskenbaar de verstrengelde, vervlochten componenten in zich van affectie en cognitie. Onmisbaar ook voor alle mensen mijns inziens.

Ontwikkeling als continu proces

Ontwikkeling kan altijd en overal plaatsvinden en op elk niveau. In mijn praktijk is Ontwikkeling één van de kerncomponenten. Iedereen is als persoon uniek en ook zijn of haar ontwikkeling is dus uniek. Ik vind het daarom belangrijk om de ontwikkeling te personaliseren. Het gaat erom dat het aanbod aansluit bij wat iemand nodig heeft in opvoeding en/of onderwijs.

Wij mensen kunnen ons ontwikkelen op verschillende domeinen: sociaal, emotioneel, mentaal enzovoorts. Deze ontwikkelingsdomeinen staan niet op zichzelf: alles hangt met elkaar samen. Ontwikkeling is daarnaast een continu proces, vrij van het behalen van bepaalde vaardigheden op bepaalde tijdstippen in een bepaalde vooraf gegeven volgorde. Het proces, oftewel de te belopen ontwikkelingsweg, is veel belangrijker dan het eindresultaat. Laat het stromen, als water!

Aandacht voor de mindset

Tijdens het proces is het tevens belangrijk om ruim aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de mindset. Dit is een verzameling overtuigingen, die van invloed zijn op je gedrag en je houding ten opzichte van jezelf en anderen. Het begint vaak met de mindset: ‘Ik kan het niet’ en van daaruit werken we toe naar ‘Ik kan het NOG niet’. Hoe vrijer het kan stromen, hoe meer je kunt bereiken. Tot slot: Het belonen van de inzet = de sterkste motivator voor ontwikkeling en welbevinden.

Heb je behoefte aan meer informatie rondom hoogbegaafdheid en ontwikkeling? Neem vrijblijvend contact met mij op, ik help je graag verder.

Vriendelijk dank voor je aandacht!

Met groet, Ludo